Postbus 40162  6504 AD Nijmegen  0652480710

Verzuimbegeleiding

Ziekteverzuim vraagt om regie, zowel door de werknemer als de werkgever. De werknemer moet de regie voeren over het optimaliseren van zijn inzetbaarheid, door adequate behandeling en coping. De werkgever moet de regie voeren over het reintegratieproces. Meestal is het voldoende dat de werkgever en werknemer overleggen over de inzetbaarheid en daarover afspraken maken. Een werknemer is bijna altijd in staat om aan te geven welke arbeidsbelasting hij veilig aan kan, soms op basis van instructies van een behandelaar. Als er signalen zijn van een langdurig en/of problematisch verzuim, is het zinvol om de bedrijfsarts in te schakelen. Niet om de regie over te dragen, maar met een specifiek doel, passend bij de situatie. Er wordt bij ziekteverzuim door medewerkers, leidinggevenden en casemanagers vaak te zwaar geleund op het advies van de bedrijfsarts. De manager moet een eigen koers bepalen, eventueel gebruik makend van de informatie van de bedrijfsarts. Dat is vaak niet eenvoudig. In complexe situaties kan het nodig zijn hierbij samen te werken met een arbeidsdeskundige en/of jurist. 

In  verzuimcasuistiek mag een bedrijfsarts slechts informatie geven over onderstaande zaken:

1.     Komen de ervaren beperkingen voort uit ziekte?

2.     Wat zijn de medische beperkingen (inzetbaarheidsprofiel)?

3.     Wat is de verwachting ten aanzien van het herstel van functioneren? 

4.     Is de behandeling adequaat? 

5.     Zijn er aanvullende behandelmogelijkheden? 

6.     Is wachtlijstbemiddeling zinvol?

7.     Kunnen de kosten van de loondoorbetaling beperkt worden? 

8.     Hoe kan een loonsanctie van het UWV worden voorkomen? 

9.     Wat zijn de financiele consequenties? 

10.    Is er sprake van een beroepsziekte?


Wanneer is de inzet van een bedrijfsarts zinvol?

A.    Indien in geval van ziekteverzuim een antwoord gewenst is op een of meerdere van de bovenstaande vragen 

B.    Na 6 weken ziekteverzuim (probleemanalyse vereist volgens in Wet Verbetering Poortwachter)

C.    Bij frequent ziekteverzuim beoordelen of hieraan een chronische ziekte aan ten grondslag ligt en of het ontstaan van ziekteverzuim vanuit medische invalshoek         beinvloed kan worden.

D.    De werknemer wenst advies op het raakvlak van arbeid en gezondheid

E.    Inzet van andere deskundigen.