Postbus 40162  6504 AD Nijmegen  0652480710

Overige diensten

Naast de verzuimbegeleiding biedt IVEX uiteraard de overige deskundige ondersteuning die in de arbowet genoemd staan: 

- Arbeidsomstandighedenspreekuur (AOS) 

- Preventief Medisch Onderzoek (PMO) 

- Toetsing risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE)


En ook: 

- Medische keuringen 

- Organisatie-advies 

- Training & coaching


Onderstaand is het werkveld van IVEX grafisch weergegeven