Postbus 40162  6504 AD Nijmegen  0652480710

OVER IVEX

Wat is IVEX?

IVEX is de bedrijfsnaam van bedrijfsarts Marc Hamers en staat voor Integrale VerzuimEXpertise. Marc Hamers studeerde in 1989 af als arts. Na de militaire dienstplicht als arts bij het NAVO hoofdkwartier AFCENT in Brunssum heeft hij onder ander in het ziekenhuis gewerkt op de afdeling cardiologie. Sinds 1993 werkt hij als bedrijfsarts, aanvankelijk in dienst van respectievelijk een grote en een kleine arbodienst. Sinds 2002 werkt hij zelfstandig onder de naam IVEX. Marc Hamers staat in het BIG register vermeld met het nummer 89021333901.


Opdrachtgevers

IVEX werkt uitsluitend in opdracht van organisaties en volgens de overeengekomen afspraken. Werknemers van niet-aangesloten organisaties kunnen dus niet bij IVEX terecht. Werknemers van aangesloten organisaties kunnen terecht volgens de afspraken hierover in hun organisatie.

Expertise

De expertise van IVEX ligt vooral op het vlak van arbeidsongeschiktheid. IVEX heeft een duidelijke visie ontwikkeld op de rol van de bedrijfsarts rond ziekteverzuim. De bedrijfsarts acteert op het niveau van de werknemer, middenkader en bestuurder. Hij heeft daarom een brede medische, financiele en juridische kennis. Daardoor kent hij de kaders waarbinnen hij moet en mag handelen en kan hij de consequenties van zijn handelen overzien, consequenties voor zowel de werknemer als de werkgever. Daarbij handelt hij integer en neutraal. Hij voelt zich in zijn advisering onafhankelijk, ondanks het feit dat de werkgever hem inhuurt.

USP

IVEX biedt meer dan de standaard verzuimbegeleiding. Ziekteverzuim is namelijk ongelooflijk complexe materie geworden. IVEX is continu op zoek naar (behandel)mogelijkheden om het functioneren van de medewerker te herstellen of te behouden. IVEX werkt daarin samen met individuele behandelaars en instellingen die het functioneren in het werk als behandeldoel stellen. IVEX wilt werknemer en werkgever ook informeren over de kaders en consequenties van hun eigen handelen. Niet alleen omdat de consequenties voor hen enorm kunnen zijn, maar ook omdat de effectiviteit van de bedrijfsarts in grote mate bepaald wordt doe de wijze waarop de bedrijfsarts wordt ingezet en wat er met de adviezen gedaan wordt (effect = kwaliteit x acceptatie).