Postbus 40162  6542 VB Nijmegen  0652480710

IVEX

integrale verzuimexpertise

Over IVEX

Expertise

De expertise van IVEX ligt vooral op het vlak van arbeidsongeschiktheid. IVEX heeft een duidelijke visie ontwikkeld op de rol van de bedrijfsarts rond ziekteverzuim.

De bedrijfsarts acteert hij op het niveau van de werknemer, middenkader en bestuurder. Hij heeft daarom een brede medische, financiele en juridische kennis. Daardoor kent hij de kaders waarbinnen hij moet en mag handelen en kan hij de consequenties van zijn handelen overzien, consequenties voor zowel de werknemer als de werkgever. Daarbij handelt hij integer en neutraal. Hij voelt zich in zijn advisering onafhankelijk, ondanks het feit dat de werkgever hem inhuurt.


USP

IVEX biedt meer dan de standaard verzuimbegeleiding. Ziekteverzuim is namelijk ongelooflijk complexe materie geworden. IVEX wilt werknemer en werkgever ook informeren over de kaders en consequenties van hun eigen handelen. Niet alleen omdat de consequenties voor hen enorm kunnen zijn, maar ook omdat de effectiviteit van de bedrijfsarts in grote mate bepaald wordt doe de wijze waarop de bedrijfsarts wordt ingezet en wat er met de adviezen gedaan wordt (effect = kwaliteit x acceptatie).

Marc Hamers studeerde in 1989 af als arts. Na de militaire dienstplicht heeft hij onder ander in het ziekenhuis gewerkt op de afdeling cardiologie. Sinds 1993 werkt hij als bedrijfsarts, aanvankelijk in dienst van respectievelijk een grote en een kleine arbodienst. Sinds 2002 werkt hij als ZZP'er onder de naam IVEX (integrale verzuimexpertise).

“verzuim is gedrag, ook van de werkgever.”

- Marc Hamers, bedrijfsarts